Plan17 logoPlan17 Meerjarenonderhoudsbegrotingen

Gebouwbeheer

Schermen Plan17, klik voor vergroting

Het belang van een goed onderhoudsplan wordt steeds meer ingezien. Het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden houdt een gebouw in goede staat en voorkomt nodeloze en hoge kosten. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vormt hierbij een belangrijk instrument. De noodzakelijke werkzaamheden worden ingepland en begroot. Op basis van inspecties wordt het plan regelmatig bijgesteld.

Onderhoud kan bestaan uit:
- Regulier onderhoud: werkzaamheden die op basis van een regelmatige cyclus terugkeren, bijv. , het schilderen van kozijnen.
- Incidenteel onderhoud: meestal het verhelpen van schades. Het tijdstip van uitvoeren hangt af van de ernst en de gevolgen van de schade.

Plan17

Het opstellen meerjarenbegrotingen is een aparte discipline en daar is goede software bij nodig. Veel van de bestaande calculatieprogramma's zijn niet toereikend voor het opstellen van meerjarenbegrotingen, omdat zij in oorsprong ontwikkeld zijn voor het begroten van eenmalige projecten. Ook spreadsheets zijn hiervoor niet geschikt. Plan17 is speciaal ontwikkeld voor het opstellen van meerjarenbegrotingen. Juist het tijdaspect speelt een grote rol. Iedere actie heeft een startjaar en vaak ook een onderhoudscyclus. Sorteringen zijn er op alle gewenste manieren, bijv. naar (ge)bouwdeel, fonds, uitvoering, urgentie, ten laste van.

Opstellen meerjaren begroting

In een mum van tijd stelt u een planning bij en ziet u de financiele gevolgen van uitstel, afstel of vervroeging van acties.
Het programma is geschikt voor zowel eenvoudige begrotingen, als zeer uitgebreide onderhoudsplannen. Rapportages en berekeningen kunnen naar behoefte aangepast worden, denk hierbij aan:
- 1-, 5-, 10-, 20- of meerjarenplannen
- werkbeschrijvingen
- reserveringen
- prijsindexering en opslagen
- uitsplitsing naar deelbudget
De flexibiliteit maakt Plan17 geschikt voor alle soorten bouwwerken, bijv. sportaccomodaties, scholen, wooncomplexen, monumenten of kantoren.

Support Plan17

Inlognaam:
Wachtwoord: